HAARLEM IN BEELD

Een reeks over de Haarlemse beeldentuin. Wekelijkse illustratiereeks namens Nieuwe Gracht Producties voor Buijze Pers. Seizoen 2015.

Op deze pagina een overzicht van alle afleveringen (tevens alternatieve versies). De reeks wordt t/m december 2015 wekelijks aangevuld. 2016 verschijnen de illustraties o.a. in een boekje.


1. BETEUGELING VAN HET VERKEER 

In 1960 kreeg Pieter d'Hont (1917-1997) de opdracht voor dit beeld. Het werd in 1963 geplaatst aan de Delftlaan.

Het beeld toont drie mensfiguren en een op hol geslagen stier. De beeldhouwer roept hiermee op tot snelheidsbeperking.

 

2. KENAU EN RIPPERDA

Bronzen beeldenpartij van Kenau en Ripperda op het stationsplein voor de deur van hotel Lion d'Or.

Het ruim 4 meter hoge object (incl. sokkel) is gemaakt door kunstenares Graziella Curreli en werd in mei 2013 geplaatst.

Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1589) was een scheepsbouwer en houthandelaar. Kenau is bij de meeste mensen bekend door de legende over haar hulp bij de verdediging tijdens het beleg van de Haarlem.

Wigbolt Ripperda (1535- 1573) maakte deel uit van het leger van Willem van Oranje en streed met de Haarlemmers, tijdens het beleg van Haarlem, tegen de Spaanse bezetter.

Ripperda werd 16 juli 1573 onthoofd op de Grote Markt.

 

3. LAURENS JANSZOON COSTER

Het beeld staat op de Grote Markt en is ontworpen door de beeldhouwer Louis Royer (1793-1868). De onthulling vond plaats op 16 juli 1856. Het schijnt dat het gezicht van het Costerbeeld het evenbeeld van Royer is.

Het standbeeld is een paar maal van locatie veranderd, de laatste verpaatsing was in 1966. 

Er staat nog een beeld van Coster in de hortus van het Stedelijk Gymnasium. Dat beeld werd in 1722 gemaakt naar een ontwerp van Romeijn de Hooghe.

Coster wordt door veel Haarlemmers nog altijd gezien als de uitvinder van de boekdrukkunst. Dit is absoluut niet waar. Historici zeggen dat de Duitser Johannes Gutenberg deze titel verdient.

 

4. HAARLEMS BLOEMENMEISJE

Het beeld werd, ter ere van de vijfentwintgste lichting bloemenmeisjes, vervaardigd door Kees Verkade. Het beeld werd in 1979 geplaatst op het stationsplein. Twee jaar geleden verhuisde het naar het Verwulft voor de ingang van het Millennium-monument.

Het beeld toont een man die een bloem van een bloemenmeisje krijgt opgespeld.

 

5. ST. JAN

Het beeld staat voor de ingang van de Janskerk/het Noord-Hollands Archief en werd vervaardigd door Fioen Blaisse (1932-2012). Zij kreeg in 1985 de opdracht van de Gemeente Haarlem een beeld te maken als herinnering aan de middeleeuwse schilder Geertgen tot St Jans. Deze schilder woonde in bij de Orde van de St. Jans in Haarlem. Het beeld werd in 1988 geplaatst.

Op het bordje op de sokkel staat te lezen:

Sint Jan

naamgever van het hier

vroeger gelegen klooster

 

6. VLIEGEND

Een grillig abstract beeld van beeldhouwer Wessel Couzijn (1912-1984).

Het beeld is een tweede afgietsel en werd in 1967 geplaatst in het Prinsen Bolwerk.

Kenmerkend voor het werk van Couzijn zijn vliegende figuren.

Het decor van het beeld wordt tegenwoordig o.a. gevormd door de nieuwe Koningkerk.

Het eerste afgietsel staat in Amsterdam.

 

7. KENAU EN DE HAARLEMSE VROUWEN

Dit dynamische beeld werd in 1973 gemaakt door beeldhouwer Theo Mulder (1928).

Hij was een leerling van Mari Andriessen. Er staan twaalf beelden van Mulder in Haarlem. Het beeld Kenau en de Haarlemse vrouwen staat bij de Amsterdamse Poort en symboliseert het vrouwenverzet tegen de Spaanse bezetter (1572/1573).

 

8. LOUIS FERRON

Het borstbeeld van Louis Ferron, is gemaakt door de Haarlemse beeldhouwer Bart Holt (1943).

Het beeld was een initiatief van Lilian Blom en Renate Dorrestein. Het werd december 2006 onthuld  op het Doelenplein van de Stadsbibliotheek Haarlem. 

Louis Ferron (1942-2005) was prozaïst, toneelschrijver en dichter.

In 1990 kreeg hij de AKO Literatuur Prijs en in 2001 werd hem voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygensprijs toegekend.

Over de laatste dagen van Louis Ferron schreef zijn vrouw Lilian Blom het boek De tuinkamer (2006)

 

9. DE ZONNEVECHTER

Arthur Spronken (1930) kreeg van de gemeente Haarlem de opdracht een modern beeld te maken dat past bij de Grote Markt.

Het beeld werd in 1967 geplaatst.

In de middeleeuwen was de markt een toernooiveld. Dit gegeven vormde voor Spronken de inspiratie voor zijn zonnevechter.

Het was aanvankelijk de bedoeling het beeld te plaatsen in een grote fonteinbak.

Niet iedereen was blij met het beeld. Men vroeg zich af of de moderne uitstraling wel paste bij de historische gebouwen.

Er zijn pogingen ondernomen de zonnevechter te verplaatsen naar een park of het Houtplein. 

 

10. HILDEBRANDMONUMENT

 Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Nicolaas Beets, in 1914, wordt er een ontwerpwedstrijd voor een Hildebrand Monument georganiseerd. Jan Bronner (1881-1972) wint met zijn ontwerp van een fontein met op iedere hoek een beeld van een figuur uit Hildebrand's Camera Obscura. De beelden worden gadegeslagen door een beeld van Hildebrand.

 

Het duurde 50 jaar voor het kunstwerk uiteindelijk in 1962 werd geplaatst in de HaarlemmerHout.

De beelden zijn door de jaren heen vaak vernield. 

13 september 2014 werd het volledig gerestaureerde monument onthuld.

 

11. ZITTEND ECHTPAAR

Dit beeld werd in 1958 gemaakt door Cor Hund (1915-2008). Het werd in 1961 aangekocht en werd in 1963 vanwege het intieme karakter van het beeld geplaatst in het Proveniershofje.

Hund zette het gedachtengoed van Bronner (Hildebrandmonument) voort en maakte derhalve beelden in de figuratieve beeldhouwkunst.

 

12. NIJVERHEID

Dit beeld van Louis Vreugde (1868 1936) maakt deel uit van een duo: Nijverheid en Handel. De beide beelden werden in 1914 geplaatst op het dak van de HBS-A aan de Zijlvest.

In 2005 werden ze van het dak verwijderd omdat het gebouw gesloopt werd.

De architect van de Raakspoort kreeg van de gemeente de opdracht de beelden een plek te geven in zijn ontwerp.

Zo geschiedde, de beelden zijn sinds 2009 terug te vinden bij de Raakspoort. Nijverheid staat op het transformatorhuisje bij de entree van de parkeergarage.

 

13. SCHAATSENRIJDER

Het beeld van een schaatsenrijder werd in 1967 gemaakt door Piet Esser (1914-2004). Schaatsenrijder werd tegelijkertijd met Esser's Honkballer geplaatst.

Het beeld staat bij de Haarlemse ijsbaan aan de IJsbaanlaan/Delftlaan en is een tweede afgietsel van het beeld. Het eerste afgietsel werd in 1967 geëxposeerd tijdens een tentoonstelling in de Kennemer Sporthal.

 

14. FOTOGRAAF POPPE DE BOER

Dit beeld staat op de Parklaan en werd vervaardigd door Kees Verkade (Haarlem 1941). De onthulling vond plaats op 19 mei 1995 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van United Photos de Boer BV.

 

15. MULISCH

30 oktober 2013 werd op de Grote Markt een beeld van schrijver Harry Mulisch onthuld. De onthulling werd verricht door zijn zoon Menzo en weduwe Kitty Saal.

In 2012 nam Stichting Harry Mulisch Verbeeld het initiatief om in de binnenstad een bronzen eerbetoon aan Mulisch te realiseren. 

Kunstenares Jikke van Loon heeft het beeld gemaakt.

Het beeld toont jonge Harry Mulisch voor, zoals hij eruit zag toen hij nog in Haarlem woonde. Mulisch was ereburger van Haarlem.

 

16. MEERMIN VAN HAARLEM

Het beeld staat sinds juni 2014 in Haarlem en werd gemaakt door Michaëla J. Bijlsma en Eric J. Coolen van Nieuwe Gracht Producties. 

Het beeld werd mogelijk gemaakt door Vinites en staat op het Paardenwed (Nieuwe Gracht/Jansstraat).

Het verhaal gaat dat rond 1403 na een dijkdoorbraak een ’wilde watervrouw’ de Zuiderzee tussen Edam en Kampen zijn binnengezwommen.

Edammer vrouwen haalden haar naar de kant en gaven haar eten en drinken, en al gauw werd het vreemde schepsel een attractie met bekendheid in de wijde omtrek.

Zo kwam Haarlem om de hoek kijken: de Haarlemmers wilde haar wel hebben. Ze leerden haar spinnen en de meermin woonde tot haar dood in Haarlem.

 

17. MAN VOOR HET VUURPELETON

In de Tweede Wereldoorlog werden op 7 maart 1945 bij de Dreef vijftien gevangen verzetslieden door de Duitsers geëxecuteerd. Burgers werden daarbij gedwongen toe te kijken.

De executie was een represaille voor de aanslag van Hannie Schaft en Truus Oversteegen op Willem Zirkzee.

 

Het monument 'Man voor het vuurpeloton' ter nagedachtenis aan de slachtoffers, werd gemaakt door Mari Andriessen. 

De onthulling vond plaats op 7 maart 1949 aan de Dreef.

Op de grond voor het beeld ligt reeks stenen met de namen van de omgekomenen. 

 

18. KONINGSLEEUW

 Op vrijdag 10 april 2015 werd het nieuwe koningsleeuwtje bij de Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat in Haarlem onthuld. De koningsleeuw is ontworpen en gehakt uit Bentheimer zandsteen met een uniek dubbel wapenschild Provincie NH en Haarlem. Vervaardigd door steenhouwer Tobias Snoep 

Het leeuwtje uit 1620 was het enige dat nog ontbrak aan de prachtig gerestaureerde  Bakenesserkerk. Van het leeuwtje uit 1620 waren alleen nog twee achterpoten en een gedeelte van het wapenschild te zien boven de toegangspoort van bouwmeester Lieven de Key. Het nieuwe leeuwtje is een initiatief van Martin Busker.

 

19. LORENTZ (verkeerde tekst.....)

 

Het beeld van Hendrikus Albertus Lorentz staat aan het Lorentzplein en werd vervaardigd door

beelhouwer en hoogleraar Arend Willem Maurits Odé (Kethel, 1865 - Zuidlaren, 1955).

Lorentz was was een expeditieleider in Nederlands Nieuw-Guinea en diplomaat in Zuid-Afrika.

Lorentz bevorderde de Nederlandse handel met Zuid-Afrika en bood hulp aan Nederlandse immigranten die in zich in Zuid-Afrika vestigden. Hij was directeur van het "Nederlands Cultuurhistories Instituut" en voorzitter van het "Nederland - Zuid-Afrika Comité"

 

20. RECTIFICATIE

 

Bij de Haarlem in Beeld van vorige week stond een verkeerd onderschrift.

De redactie ontving hierover veel reacties. Deze week een rectificatie.

 

Het beeld van Hendrik Antoon Lorentz staat aan het Lorentzplein en werd vervaardigd door beelhouwer en hoogleraar Arend Willem Maurits Odé (Kethel, 1865 - Zuidlaren, 1955).

Hendrik Antoon Lorentz ontving in  1902 de nobelprijs voor de natuurkunde. Hij legde de basis voor de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein (Einstein keek tegen hem op).

In 1909 werd Lorentz benoemd tot curator van het Fysisch Kabinet van Teylers Museum. Lorentz kreeg hiermee de beschikking over een goed toegerust laboratorium, waar hij met jonge natuurkundigen onderzoek uitvoerde op gebied van elektromagnetisme, optica, radiogolven en atoomfysica. Teylers museum zal dit Lorentz Lab in 2016 opnieuw in gebruik nemen.

 

21a. AZ

Het monument voor Lennaert Nijgh (1945-2002) was een initiatief van stichting Lennaert Nijgh Verbeeld.

Het monument werd vervaardigd door Marinus Boezem (1934). Het staat op de Oude Groenmarkt en bestaat 

uit een marmeren A en een marmeren Z. Rondom het beeld zijn teksten van Lennaert in de straat gegraveerd.

Het monument werd onthuld door de ex-echtgenotes van Lennaert Nijgh:

Anja Bak, Astrid Nijgh en Josee Koning.

De presentatie was in handen van toenmalig burgemeester Pop en Boudewijn de Groot.

 

21. FRANS HALS

 Het standbeeld van Frans Hals staat in het Florapark en was een initiatief van "het comité voor de oprichting van het monument voor Frans Hals". 

Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een standbeeld. Uit de 16 ontwerpen die binnenkwamen werd in 1898 het ontwerp van de Amsterdamse beeldhouwer Henri A. Scholtz jz.(1868-1904) gekozen. Op 14 juni 1900 werd het standbeeld door koningin Wilhelmina onthuld.

 

22. GEBONDEN MANNEN
Dit beeld werd in 1975 gemaakt door Mari Andriessen (Haarlem 1897-Haarlem 1979) en staat aan de oever van het Zuider Buiten Spaarne bij de verfrollerbrug.
Het beeld is een herinnering aan de Haarlemmers die tijdens het beleg van Haarlem (1572-1573) door de Spanjaarden ruggelings aan elkaar werden gebonden 
en ter verdrinking het Spaarne werden ingegooid.
 
23. BEREN
Beeld gemaakt door Frank Letterie (1931) en werd in 1978 geplaatst op het Stationsplein. De beren dienden als slagroom op de renovatie-taart van het Stationsplein en ter nagedachtenis aan het hofje van Beresteijn dat hiervoor moest wijken.
In 2009 kregen de beren, vanwege een nieuwe Stationspleinrenovatie,een nieuwe plek in de smalle middenberm van Ripperdapark.
 
24. LIEVEN DE KEY
De Haarlemse beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (1869-1939) vervaardigde twee granieten beelden op de hoeken van de Grote Houtbrug.
De beelden werden geplaatst bij de verbreding van de brug in 1926. 
Aan rechterzijde van de brug staat Frans Hals en links staat stadsbouwmeester Lieven de Key.
Op de illustratie staat Key (Gent, circa 1560 – Haarlem, 17 juli 1627) afgebeeld. Hij was één van de belangrijkste Nederlandse bouwmeesters van de Hollandse renaissance.
In Haarlem zijn o.a. de Waag (1598), De voorgevel van het stadhuis (1597) en de Vleeshal (1602-1603) van zijn hand. 
Opvallend is dat er geen afbeeldingen/schilderijen zijn te vinden waarop Key zelf is geportretteerd.
 
25. BAVIAAN
 
Dit beeld is gemaakt door Ek van Zanten (1933) en werd in 1983 geplaatst aan de Friesepoort. In 1999 werd het beeld verplaatst naar de Vissersbocht.
De baviaan is één van Ek's vrije werken. Ek van Zanten volgde een opleiding aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en kreeg oa les van Piet Esser. 
Auteur Jan Wolkers was hier één van zijn klasgenoten.
Ek werd bij dit beeld geïnspireerd door een baviaanportret van de expressionistische schilder Oskar Kokoschka. 
De fonkelende oogjes van deze aap spraken hem tot de verbeelding. 
 
26. TREURENDE VROUW
Dit beeld van een treurende, peinzende, in zichzelf gekeerde vrouw werd gemaakt door Oswald Wenckebach (1895-1962) en werd in 1949 onthuld.
Het beeld dient als herinnering aan de dood van tien verzetsmensen, die op 26 oktober 1944 bij de Sint-Bavokerk door de bezetter werden doodgeschoten. 
De executies waren een wraakactie voor de aanslag op politieagent Fake Krist die 25 oktober door het Haarlemse verzet werd geliquideerd. 
De namen van de slachtoffers staan vermeld rondom het voetstuk van het beeld.
De Treurende vrouw staat in het plantsoen aan de Westergracht naast de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.
 
27. GROEI
Dit kunstwerk kreeg als titel Groei en werd gemaakt door Remco van der Gugten (1942).
Het beeld werd door de gemeente aangekocht maar werd niet geplaatst. 
Dankzij de vroegere stadsarchitect Wiek Röling kreeg het beeld uiteindelijk een plek in het Florapark. 
Groei heeft een organische vorm en is gemaakt van cortenstaal. 
 
28. TROELSTRANAALD
Deze zes meter hoge kolom (in de volksmond Troelstranaald) werd in 1920 geplaatst. De kolom is een ontwerp van Hendrik van den Eijnde (1869-1939).
Het staat in de Kastanjestraat aan de Noord-rand van het Kastanjeplein. Het plein ligt middenin een complex arbeiderswoningen in 1920 gebouwd door 
drie woningbouwverenigingen uit Schoten: Volkshuisvesting, Eigen Haard en St. Bavo. De bovenzijde van de kolom bevat vier sculpturen. Deze symboliseren het spel, de arbeid, het idealisme en de geestelijke ontwikkeling.
 
29. HANSJE BRINKER
Het standbeeld van Hansje Brinker werd in 1950 geplaatst in Spaarndam. Het werd gemaakt door Gerharda J.W. Rueb (1885-1972).
Het beeld is een toeristische attractie voor met name Amerikaanse bezoekers die werkelijk geloven dat Hansje Brinker zijn vinger in 
een gat in de dijk stopte om zo een overstromingsramp te voorkomen.
Hans Brinker or The Silver Skates uit 1865 van de Amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge (1831-1905) is het bekendste boek over de Nederlandse jeugdheld.
In het boek is het echter niet Hans Brinker die de dijk dicht maar de achtjarige zoon van de sluiswachter.
 
30.DE MUZIEK
Twee bronzen vrouwenfiguren bij het Prinsenhof.  In 1967 vervaardigd door 
Mari Andriessen (1897-1979) in opdracht van de toenmalige Nutsspaarbank.
Andriessen maakte een aantal studies gebaseerd op het thema muziek.
Het uiteindelijke beeld werd geschonken aan de gemeente Haarlem.
Een kleinere versie van het beeld is terug te vinden in het Frans Halsmuseum.
 
31. TEYLER ENGEL
Langs de monumentale trap in de hal van Teylersmuseum staan vier bronzen beelden genmaakt door beeldhouwer Bart van Hove (1850-1914). 
De beelden zijn engelachtige figuren die lampen omhoog houden.  Deze engelachtige figuren beelden de ontdekking van het elektrisch licht uit.
 
32. TEKEN
Dit object werd vervaardigd door Jan Mulder (1940). Hij noemde het object Teken en werd in 1984 geplaatst aan de oever van het Spaarne bij de Schalkwijkerstraat.
Mulder geeft met dit cortenstalen object uitdrukking aan de richting van het verkeer.
Het diagonale deel van het beeld dat over het water steekt, doet denken aan de oude hijskranen die vroeger langs het Spaarne stonden.
 
33. HAARLEMSE JONGEN
Het bronzen borstbeeld van dominee Samuel Ampzing (1590-1632 staat op de Oude Groenmarkt en werd in 2006 namens het Ampzing Genootschap vervaardigd door Eric J. Coolen.
Tijdens de Bavodag zaterdag 3 oktober a.s. wordt het beeld muzikaal
in het zonnetje gezet. Om 11.00 uur speelt het Ampzing Genootschap bij het beeld en stadsbeiaardier Rien Donkersloot op het carillon het lied Ik Ben Een Haarlemse Jongen van J. C. Stolwijk.
 
34. NOACH EN DE DUIF
Dit Franse kalksteenbeeld werd in 1961 vervaardigd door Theo Mulder (1928) en staat aan de Schipholweg te Haarlem.
De duif in Noach's handen toont  met de  olijftak in zijn snavel aan dat de aarde weer bewoonbaar was na de zondvloed.
In Haarlem zijn twaalf beelden van Mulder te vinden. Zijn bekendste werk hier is wellicht het beeld van Kenau en de strijdende vrouwen bij de Amsterdamse Poort.
Mulder was een leerling van Mari Andriessen.
 
35. EVA
Dit beeld van Eva werd gemaakt door Johan Limpers (1915-1944) en staat in het hofje van Oorschot.
Van 1947 tot 1967 stond het beeld in het Kenaupark maar werd na vernielingen verplaatst naar het Frans Halsmuseum.
Na restauratie kreeg het beeld in 1973 de huidige plek in het hofje.
In 1987 werd het beeld gestolen. De Eva die er thans staat is een replica van het origineel.
 
36.Laurens Janszn. Coster
Dit eerste beeld van Coster werd vervaardigd door Gerrit van Heerstal (1690-1746).
Het werd in 1722 geplaatst in de Hortus Medicus, tegenwoordig bekend als het Prinsenhof.
Het tweede beeld van Coster werd in 1813 gemaakt door Royer en staat op de Grote Markt.
 
37.MALLE BABBE
Het bronzen beeldje van Malle Babbe met uil werd in 1978 gemaakt door beeldhouwer Kees Verkade en staat in de Barteljorisstraat.
Verkade liet zich inspireren door het schilderij Malle Babbe van Frans Hals.
De conservator van Museum Het Dolhuys. Floris Mulder, ontdekte dat Malle Babbe in werkelijkheid Barbara Claes heette. 
Een vrouw met een verstandelijk beperking die in 1646 in een werkhuis werd vastgezet.
38. TANTE JANS
Dit beeld werd in 1976 gemaakt door Mari Andriessen (1897-1979) en werd in 1983 geplaatst in het Rozenprieel. De onthulling werd verricht door koningin Beatrix.
Het beeld staat symbool voor het saamhorigheidsgevoel in deze buurt. Tante Jans was een dame die tijdens de tweede Wereldoorlog in het Rozenprieel woonde.
39.VROUW IN VERZET
Het beeld VROUW IN VERZET werd gemaakt door Truus Menger-Oversteegen (Haarlem 1923).
Op de sokkelplaatje staat te lezen: Vrouw In Het Verzet 1940-1945 Hannie Schaft.
3 mei 1982 werd het beeld onthuld in het Kenaupark door prinses Juliana. 
Truus Menger zat samen met Hannie Schaft in het verzet tegen de Duitse bezetter. 
Over het beeld zei Truus Menger: "Het beeld is niet alleen bedoeld om Hannie Schaft te eren, maar alle vrouwen uit het verzet, want er is haast niets om die vrouwen te gedenken, en natuurlijk is het ook voor mijn verzetsmakkers".
De volledige versie van deze illustratie is elders op deze site te zien en werd getekend in opdracht van Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking.
40. BOL
Dit beeld werd in 1971 gemaakt door Jan Mulder (1940). Het was de bedoeling dit beeld in de Grote Houtstraat te plaatsen maar kreeg uiteindelijk, als vervanging van het EVAbeeld dat naar het Hofje van Oorschot verhuisde, een plek in het Kenaupark.
41. SUZETTE
Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Beets startte de gemeente Haarlem in 1914 een ontwerpwedstrijd voor een Hildebrand Monument. 
Jan Bronner won met zijn ontwerp. Het monument is een achtkantige fontein met op iedere hoek een beeld van een figuur uit de Camera Obscura en 
op dertig meter afstand het beeld van Hildebrand. 
Eén van de figuren in het Hildebrand-monument is Suzette Noiret. 
Een dame in lange  jurk met brede kraag. In aan haar rechterarm een mandje en in haar linkerhand een bosje bloemen en een hoed.
Het Hildebrand-monument staat in de Haarlemmerhout.
42. VOET
De voet van Mercurius is een beeld van Raymond Spierings en staat op
het dak van het brugwachtershuisje/toiletgebouwtje naast de Gravestenenbrug aan het Spaarne.
De voet was bedoeld als knipoog naar de beelden op het dak van het nabij gelegen Teylers museum.
43. BORDESJES
Bordesjes staat in het Zaanenpark en werd in 1987 gemaakt door Ben Guntenaar (1922-2009).
Guntenaar was in de leer bij Jan Bronner aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. 
Hij was lid van de groepering Vrij Beelden en zijn werken uit die periode hadden 
vloeiende en abstracte vormen. Guntenaar werkte
veel met hout, brons en zandsteen. Aanvankelijk figuratief maar later minimalistischer.
44. VOGELVLUCHT
Hannes Kuiper (1942) maakte een beeldenpartij van 10 felgekleurde vogels. 
Deze staan op hoge palen op het speelveldje aan het Wilsonsplein.
De gemeente had Hannes aanvankelijk de opdracht gegeven drie vogels te vervaardigen.
Na het plaatsen van de drie werd besloten er tien van te maken.
Hannes is naast schilder en beeldhouwer ook muzikant en dichter.
23 december werd de kunstenaar 70 jaar.

 

 

TOTSTANDKOMINGSREEKSEN