SCHOTER-AULAWANDILLUSTRATIE

 

In december 2018  kreeg Eric het verzoek van de directie van het Schoter Lyceum en hun vaste vormgever Fonts+Files een grote wandillustratie voor de aula van de school te vervaardigen.

Een zesluik van 27 meter lang waaraan van januari tot augustus is gewerkt. Wekelijks overleg en diverse ontwerpen resulteerde in het uiteindelijke resultaat dat maandag 26 augustus werd onthuld.

 

De illustratie toont, aan de hand van beroemde bouwwerken en beelden, een zicht op de wereld van Haarlem naar Australië en van dag naar nacht.

De ruimte boven de gebouwen is gevuld met uitspraken en citaten van wereldleiders, schrijvers, kunstenaars en filosofen.

 

De illustratie symboliseert de schoolperiode van de leerlingen. Als brugklasser is je wereld nog klein en je kennis beperkt. Ieder schooljaar worden deze groter.

Oranje, de huiskleur van het Schoter, is op alle zes luiken terug te vinden.

 

Op deze pagina is de volledige totstandkoming van het project te bekijken.

 Januari: de eerste ruwe studies en potloodschetsen.

Klik voor een vergroting.


Februari: tweede studies en schetsen

 


 

Derde studies en schetsen


VIERDE STUDIES (eindfase)

De potloodstudies aangepast en aangevuld aan de hand van de opmerkingen/suggesties van leerlingen en het aulawandteam.

-Europa een half paneel uitgebreid

-scheve toren van Pisa

-Schip van Columbus (Santa Maria)

-Jezusbeeld Rio de Janeiro

-Schipholtoren

-Parthenon

-Masai-dorp

-Olifanten en giraffes

-Einstein

-Marco Polo 

-James Cook

 

De personen/figuren op de achtergrond zijn nog niet definitief. Zo wordt James Cook vervangen door Ghandi.

Eric speelt met het idee om het atomium in het Europadeel te plaatsen.

 

29 maart besproken.


EERSTE INKTLIJNILLUSTRATIES


TUSSENFASE

Kleurtesten.

 

Er is gekozen voor een ochtend- naar nachtverloop. De nacht in  het Australiëpaneel. Dit paneel grenst aan het podium van de aula. Een lichte kleur zou hier storend kunnen werken bij presentaties, optredens en voordrachten.


VERVOLG INKTLIJNILLUSTRATIES APRIL/MEI 2019


EERSTE KLEURENEDITIES APRIL/MEI 2019


TWEEDE KLEURENEDITIES 27 MEI 2019

 

 AANPASSINGEN en TOEVOEGINGEN

Het idee om portretillustraties van beroemde historische personen toe te voegen wordt uiteindelijk niet uitgevoerd.

Silhouetten van schoolkinderen zijn uiteindelijk te druk in het ontwerp en worden niet toegevoegd.


UIL EN AAP

Op deze schoolfoto uit 1920 staan tussen de Schoterleerlingen een opgezette aap en uil. Beide dieren zijn vorig jaar teruggevonden en staan momenteel op de directiekamer. Eric tekende de dieren na en plaatste deze op de muurillustratie. De aap op de PTT-toren en de uil op het plattegrondbord.


De Grote moskee van Djenné

Dit bijzondere gebouw in Mali geldt als een van de hoogtepunten van de architectuur uit de Sahel. Het is het grootste van adobe gemaakte gebouw ter wereld en is gebouwd in de 13e eeuw.


AUGUSTUS

De illustratie wordt gedrukt op speciaal behang met kunststof coating.


AUGUSTUS

Bevestigen wandillustratie


Het eindresultaat


SIGNEREN EN EERSTE PRESENTATIE 26 augustus


PRESENTATIE VOOR DE LEERLINGEN 28 augustus


Voor Fonts+Files tekende Eric eerder de illustratie voor de kluisjeswand in het Vellesancollege te IJmuiden.